Yasal Sorumluluk Reddi

Bu doküman, DEXGame’in tasarım felsefesini, teknik temellerini ve ekonomik mekanizmalarını ortaya koymaktadır. Bu dokümandaki özet bilgilerin bir kısmı belirli varsayımları, analizleri, ileriye dönük planları ve bilgileri içerdiğinden süreç içerisinde değişiklik gösterebilir. Dokümanda yer alan bilgiler herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. DEXGame doğrudan veya dolaylı olarak bu dokümanın incelenmesi ve yorumlanması ile varılan sonuçlardan kaynaklanan kayıplar ve hasarlarla ilgili tüm sorumluluğu açıkça reddeder.
Dokümanda yer alan açıklamalar ve bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu doküman kesinlikle herhangi bir yatırım teklifi, satın alma tavsiyesi, finansal tavsiye vb. içermez. Yalnızca bu dokümanda yer alan bilgilere istinaden yatırım yapılması önerilmemektedir. Yatırımcılar bu dokümandaki bilgileri idari, ticari, teknik ve hukuki olarak profesyonel bir yaklaşımla bağımsız durum tespiti yapmak için kullanmalıdır. Yatırımcılar herhangi bir yatırım kararı öncesi piyasa analizi yaparak bağımsız görüşe sahip olmalıdır.
Dokümanın hazırlanması esnasında herkese açık kaynaklardan yararlanılmıştır. Kaynaklardan elde edilen bilgiler için kaynak sahibine atıf yapılmıştır. Bu kaynaklar yalnızca kamuya sunulan kaynaklardır. Herhangi bir özel araştırma veya çalışma içermez. DEXGame, bu dokümanın hazırlanması esnasında kaynakların doğru bilgi içerdiğinden emin olmak için gerekli özeni göstermiştir. Ancak DEXGame, bu dokümanın yayınlandığı tarih itibariyle kaynakların içeriğinde yapılan değişikliklerden sorumlu değildir. Dokümanda yer alan yazılı veya görsel içeriklerin izinsiz ve tek başına kullanılması yasaktır.