Storage Infrastructure

Business Logic katmanında doğrulamalar ve hesaplamaların sonucunda elde edilen veriler, depolanmak ve saklanmak üzere Storage Infrastructure’a yönlendirilmektedir. Storage Infrastructure verilerin depolanması ve saklanması için esnek bir yapıda tasarlanmıştır. DEXGame Metaverse Evreni’nin mikroservis mimarisi Layer-2 teknolojileri ile eş zamanlı çalışan bir yapıda geliştirilmektedir. Toplanan ve saklanan veriler, platform %100 merkeziyetsiz yapıya ulaşana dek Amazon Web Servisleri’nde (AWS) tutulacaktır. Uzun vadede merkeziyetsiz yapıyı sağlamak adına erken aşamadan itibaren çeşitli veriler SKALE Network Filechain teknolojisi ile depolanacaktır. Böylece DEXGame Metaverse Evreni gün geçtikçe merkeziyetsizleşen bir yazılım mimarisine sahip olacaktır.
Şekil 27 - DEXGame Metaverse Evreni’ndeki uygulamalara ait verilerin depolanması
Tıpkı DEXGame Metaverse Evreni’nde yer alan uygulamalar gibi benzer tüm servislerin genellikle fotoğraflar, videolar, müzik ve belgeler gibi kaynakları ve varlıkları işlemesi gerekir. Blokzincir ağı bu türden veriyi işlemek için tasarlanmadığından, tipik bir blokzinciri uygulaması bu kaynakları ve varlıkları blokzincir dışı çözümlerle yönetir. Bu prosesi gerçekleştirmenin çeşitli alternatifleri mevcut olsa da, bir bakıma geleneksel bulut tabanlı çözümler veya IPFS gibi daha merkezi olmayan bir çözümü kullanmayı içerir. Hangi yaklaşımda olursa olsun, DEXGame Mimarisi kaynak depolama sistemi ile iletişim kurabilecek; bu alanda geliştirilen yeni teknolojilere çevik bir şekilde uyum sağlayacaktır.