Mikroservisler

DEXGame Metaverse Evreni sahip olduğu open-world sistematiği ve bu sistematiğin kapsadığı modüllere bağlı olarak çoklu geliştirilebilirlik ve çoklu yönetilebilirliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece esnek ve çevik bir altyapıya sahip olan DEXGame Metaverse Evreni inşa edilebilirlik ve yönetilebilirlik açısından çeşitli alanlarda farklı ihtiyaçları karşılayabilecektir. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan çeşitli uygulamalar için birbirinden farklı servisler gerekeceğinden, optimum uygun iş mantığı ile çalışan modüler bir mikroservis mimarisi geliştirilmiştir. Mikroservis mimarisi, uygulamaya bağlı hizmetlerin bir koleksiyon olarak yapılandırılmasının yanısıra blokzincir tabanlı uygulamalar ile maksimum uyumu sağlayacak entegrasyon için en uygun yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Presentation Layer için oluşturulan tüm istekler, Business Logic Layer üzerindeki API Gateway aracılığıyla tasarlanan modüler mikroservislere iletilir. Böylece mikroservisler kendi fonksiyonel görevlerini yerine getirerek oluşturdukları cevaplarla sisteme geri besleme yapabilirler. Tüm servisler; modülerlik, çalışma alanı, fonksiyon, özellikler ve daha bir çok çeşitli etkene göre farklı mikroservislere ayrılmaktadır.
Bu dokümanın önceki bölümlerinde bahsedildiği üzere DEXGame tarafından geliştirilen metaverse evreni, erken aşamada yalnızca finansal teknolojiler tarafında merkeziyetsiz olarak çalışacaktır. Diğer bir deyişle erken aşamada De-Fi modeline sahip bir metaverse evreni olarak inşa edilecektir. Ucuz, yüksek hız ve güvenilirliğe sahip protokoller vb.. alanlarda her geçen gün hızla büyüyen blokzincir teknolojilerini süreç içerisinde yakından takip edecek DEXGame yazılım geliştirme ekibi ve partnerler; yol haritasına bağlı olarak DEXGame Metaverse Evreni’ni uzun vadede %100 merkeziyetsiz yapıya kavuşturacaktır.
Tam bu noktada DEXGame ürünlerinde mikroservis mimarisinin kullanımının en önemli avantajlarından biri olarak öne çıktığı söylenebilir. Çünkü modüler mikroservislere dayalı geliştirilen temel yazılım mimarisi, projenin farklı servislerini geliştirirken farklı diller ve teknolojilerin kullanımına olanak sağlar. Böylece merkezi veya merkeziyetsiz olması farketmeksizin farklı mikroservis modüllerinin merkeziyetsiz yapıya geçmesi diğer modülleri etkilemeyecektir. Bu sayede DEXGame Metaverse Evreni, yol haritasında vadedildiği üzere kademeli olarak geliştirilebilecektir.
Şekil 24 - DEXGame Metaverse Evreni’ne ait Yazılım Çözümleri ve Mikroservisler
DEXGame platformlarına ait operasyonel (CRUD) işlemler, kullanıcı rolleri, yönetimi, yetkilendirmeler Business Logic Layer’da yapılan yazılım çözümleri ile sağlanır. Merkeziyetsiz hale getirilecek uygulamaların algoritmaları ve yazılım mimarileri kademeli olarak kurgulanmaktadır. Kullanıcı işlemlerinin 'web3.js' ile Ethereum Network'üne aktarılarak, ilgili işlemlerin ve fonksiyonların yönetilmesi bu katman üzerinde gerçekleşir.
Pazarda ihtiyaç duyulan problemlere yönelik sunulan çözümlere ait geliştirilen modüllerde yer alan Game API'lerinin yönetimi ve Request-Response mekanizması, elde edilen verilerin anlamlandırılması için kullanılır. Bu sistem sayesinde DEXGame Metaverse Evreni’nde sunulan bileşenlere ait ürün ve hizmetlerde adil, şeffaf ve güvenilir bir ortam yaratılması sağlanmıştır. DEXGame Metaverse Evreni’ne ait yazılım mimarisi, blokzincir teknolojisinin doğasında bulunan sınırlamaların üstesinden gelmek için olay odaklı bir mikroservis yaklaşımına sahiptir.Açık Blokzincir Erişim protokolleri aracılığıyla katman altındaki blok zinciri ile iletişim kurarak, uygulamanın harici verilere güvenli bir şekilde erişmesine olanak sağlarken aynı zamanda veri bütünlüğünü de korur