Blokzincir Altyapısı

Layer-1 / Mainnet
DEXGame Metaverse Evreni’nde deneyim ve paylaşım ekonomisi döngüsü DXGM tokeni ile sağlanır. Bu sanal dünyadaki tüm finansal işlemler ERC20 standartlarında üretilen DXGM tokeni ile gerçekleştirilmektedir. DEXGame ekosisteminin bir parçası olan “DEXGame Blokzincir Ağı” üzerinde, oyun tokeni, oyuncu tokeni ve oyun içi varlık tokeni arzı kolaylıkla yapılabilir. DEXGame Blokzincir Ağı'nda işlemler Layer-2 Ölçekleme Teknolojileri sayesinde düşük transfer ücreti ile gerçekleşir. Ayrıca tokenlerin saklanması, transfer edilmesi ve oyunlara entegrasyonu için web ve mobil uyumlu cüzdan uygulamaları kullanılabilir. Oyun içi kripto varlıkların üretilmesi ve kullanılması için ERC721 ve ERC1155 standartlarına uygun akıllı kontratlar ağ üzerinde rahatlıkla entegre edilebilir. Varlıkların alınıp satıldığı birden fazla modül DEXPark ekosisteminde yer almaktadır.
Şekil 25 - DEXGame Tokenleri ve Token Standartları
DEXGame platformları içerisinde bulunan ürün ve hizmetlerin iş modellerine bağlı olarak geliştirilen finansal ihtiyaçları, merkeziyetsiz yapıların şeffaflık ve güvenirliğini uygulayabilmek için ERC20 Standartları ile oluşturulan DXGM tokeni ile adil bir ortam sunmaktadır.
Buna ek olarak DEXGame oyuncuların ve takımların başarımlarını ve ilerlemelerini tokenize eden bir algoritma geliştirmiştir. Bu sayede oyuncular ve takımlar, DEXPark evreninin en önemli parçalarından biri olan Oyuncu-Takım Tokenleri Borsası’nda kendilerine ait bir token oluşturabileceklerdir.
DEXGame Mimarisi, çeşitli uygulama türlerini çalıştırmak için serverless bir işlem mimarisine sahiptir. Barındırdığı bileşenler ile; akıllı sözleşmeler, oracle, kaynak ve varlık yönetimi ve blok zincir dışı süreçler kolaylıkla yönetilebilir. Bu bileşenler, Blokzincir Erişim Katmanındaki protokoller aracılığıyla blokzincirle iletişim kurar ve konsensüs algoritmaları ile doğrudan çalışmaya imkan verir.
Layer - 2 / Scaling Technology
DEXGame Metaverse Evreni sahip olduğu konsept itibariyle canlı ve dinamik bir evren olduğundan kullanıcıların çeşitli kullanım türlerine bağlı olarak çok sayıda işlem gerçekleşecektir. DEXGame ekibi, sanal evrende yapılan çok sayıdaki bu işlemlerin daha hızlı ve daha az işlem ücreti ile gerçekleşmesi için Layer-2 ölçekleme teknolojisi kullanmaktadır.
Layer-2, mevcut bir blok zinciri sisteminin üzerine inşa edilen ikincil bir çerçeveyi veya protokolü ifade eder. Bu protokollerin temel amacı, büyük blockchain ağlarının karşılaştığı işlem hızının ölçeklendirme zorluklarını çözmektir. Daha geniş anlamda Layer-2 protokolleri, blockchain işlemlerinin ve süreçlerinin Layer-1'den (Ethereum Network)(Main Net) bağımsız olarak gerçekleştirebileceği ikincil bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu teknikler zincirdışı ölçekleme çözümleri olarak da adlandırılabilirler. DEXGame Layer-2 çözümleri ile birlikte teknoloji partneri olarak SKALE NETWORK altyapısını kullanmaktadır.
Şekil 26 - Layer 2 Ölçekleme Teknolojileri
Yüksek Sayıdaki İşlemler İçin Yüksek Hız: Blockchain teknolojisinin ana problemlerinden bir tanesi olan ölçeklenebilirliktir. Bu ağların etkin bir şekilde benimsenmesi ve daha geniş ölçekte kullanılabilmesi için daha yüksek aktarım hızına ihtiyaç duyulmaktadır. DEXGame, platform kullanıcılarına daha fazla işlem gücünü ve yüksek aktarım hızlarını Main network'lere göre daha inovatif şekilde sunabilmek için Layer-2 Ölçekleme teknolojileri ile birlikte çalışır. Bu sanal dünyada yer alan kullanıcıların ve paydaşların DEXPark içerisinde saniyede daha fazla işlem ve daha hızlı işlem süreleri sağlamak ayrıca daha ölçeklenebilir şekilde daha az maliyetle işlem yapması için bu teknolojilerin kullanılması hedeflenmektedir.
Düşük İşlem Ücreti: EVM compatible(uyumlu) olan Layer-2 ölçekleme teknolojilerini kullanarak DEXGame kullanıcıları için hızlı, performanslı ve düşük işlem ücreti olan bir alt yapı sağlamaktadır. DEXGame platformunun SKALE Network çözümlerini kullanması ile birlikte elde ettiği en önemli avantajlardan biri, modüler yazılım mimarisine uyumdur. Layer-2, Layer-1’in üzerine entegre olan bir katman olarak eklendiği için Layer-1'in herhangi bir yapısal değişiklikten geçmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Kurgulanan sistemde DEXGame ve SKALE Network işbirliği sayesinde Ethereum Network'ün sunduğu ağ güvenliğinden ödün vermeden yüksek verim elde edilmektedir. Öyleki süreç içerisinde Ethereum Network(main chain) tarafında gerçekleştirilecek işin büyük bir kısmı SKALE Network'e (Layer-2) taşınabilir. Ethereum Network yüksek güvenlik sağlarken, SKALE Network ile saniyede yüzlerce, hatta binlerce işlem gerçekleştirebilen yüksek aktarım hızı sağlar.