Pazarın Genel Durumu

Şekil 3 - DEXGame'in Hitap Ettiği Pazar

Pazar Analizi

Dünya çapında oyun, ve e-spor piyasası araştırması yapan Newzoo’ya göre oyun sektörü 2021'de elde edilen yaklaşık 180,3 milyar dolarlık gelirle , en çok kazandıran medya sektörü olma noktasını çoktan geride bıraktı. Ve geride bıraktığı şeyler ise rekor satışlar, pazar erişiminin hızı ve pazarın ne kadar daha yükselebileceğine dair sorular oldu. 2021'de dünya çapında 2,96 milyardan fazla oyuncu var ve paralarını nasıl harcamayı seçtikleri oyun tarihini şekillendirmeye devam edecek. COVID-19 küresel pandemisi nedeniyle oyunlara olan ilginin artması sonucu oyun sektöründe ciddi bir büyüme olmuştur. Bulut tabanlı oyun teknolojilerinin gelişmesi, blokzincir teknolojisinin getirdiği NFT ve Metaverse platformları ve yeni nesil oyun konsollarının piyasaya sürülmesi, büyümedeki diğer etkenler olarak göze çarpmaktadır. 2024 yılı sonunda otoriteler tarafından 218,8 milyar dolara ulaşması beklenen oyun sektörünün yıllık %8.7 büyüme göstermesi beklenmektedir.
Şekil 4: Global Oyun Pazarı & Tahmini Global Oyun Geliri
Bu büyümede blokzincir teknolojisine dayalı yeni oyunlar, platformlar, teknolojiler ve bu yeniliklere bağlı olarak gelişen yeni iş modellerinin çok büyük katkısı olmuştur. Öyle ki oyun sektörüne yönelik metaverse ve NFT odağında pazara sunulan yeni platformlar bu katkının en önemli etkenidir. Dijital varlık oluşturmaya ve ticaretine yönelik çeşitli uygulamalar içeren metaverse platformları, teknoloji devleri tarafından hızla geliştirilmeye başlanmıştır. Şirketler grubunun adını “Meta” olarak değiştiren Facebook başta olmak üzere, Microsoft, Tencent, Roblox, Nvidia, Epic gibi oyun alanında faaliyet gösteren şirketlerin dışında diğer sektörlerden dev şirketler de (Coca-Cola, Nike, Adidas, Gucci, Dolce Gabbana vb.) metaverse ve NFT alanında yatırım yapmaya devam ediyor. Emergen Research, küresel metaverse pazar büyüklüğünü 2021 yılının başında 47,69 Milyar dolar olarak açıkladı. Ancak Newzoo, IDC, PWC, Statista ve Two Circles’ın araştırmalarına göre metaverse global pazar büyüklüğünün 2024 yılına kadar çift haneli büyüme değerleri ile ilerleyerek 800 milyar dolara yaklaşacağı öngörülüyor. Diğer yandan Chainanalysis ise global NFT pazarı için yayınladığı raporda pazar büyüklüğünün 2021’in sonunda yaklaşık 41 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Son yıllarda %30’dan fazla yıllık büyüme oranı gösteren kriptovarlıklar pazarı 2021 yılı sonunda yaklaşık 3 trilyon dolar pazar büyüklüğüne eriştiği göz önüne alındığında, henüz yeni popülerleşmeye başlayan Metaverse ve NFT pazarlarının büyüme oranı dikkat çeken bir hızla büyümektedir.
Şekil 5 - NFT & Kriptovarlık Pazar Büyüklüğü

Gerekçeler

Oyun endüstrisinin dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji endüstrilerinden biri olduğu söylenebilir. Kriptovarlıklar ve blokzincir teknolojisi özellikle oyun sektörü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kriptovarlıklar, blokzincir teknolojisi ve oyun sektörlerindeki bu ilerlemeler metaverse alanındaki gelişmelerin temelini oluşturmaktadır. Kriptovarlıkların veya merkezi olmayan finans sistemlerinin insanlar, kurum ve kuruluşlar ve hatta dev şirketler başta olmak üzere birçok merkezi organizasyon (devletler, bankalar vb.) tarafından global çapta kullanım yaygınlığının artması, işleyiş, mekanizma ve hatta kültür olarak en uygun alanlardan olan oyun ve sanat dünyasının önünü açmış; kriptovarlıklar ekosisteminin parlayan yıldızları haline getirmiştir. Öyle ki günümüzde oyunların pek çoğu para veya oyun içi alışveriş unsuru içermektedir. Hali hazırda pek çok popüler oyun veya oyun platformu oyuncuların dijital olarak token satın almasına ve izin vermekte, her geçen gün bu dijital varlıkların kullanımına yönelik yeni modeller türetmektedir.
Şekil 6 - CoinGecko Verisi
Şekil 7 - CoinMarketCap Verisi
Şekil 8 - CoinBase Verisi
Coingecko’nun 23.000’den fazla web sitesine veri sağlarken, CoinMarketCap 2018 yılının sonunda 3.6 Milyar sayfa görüntülemesi aldı. Coinbase ise 2021 yılı sonu itibariyle 56 milyon doğrulanmış kullanıcıya sahip olduğu istatistiklerini yayınladı. Kriptovarlıkların kullanımının yaygınlaştığını işaret eden bu önemli ilerlemeler, DEXGame gibi birçok dApp, De-Fi ve NFT projesinin pazara çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri oldu. Bu gelişmeler esnasında DEXGame, 2020 yılından bu yana proje geliştirme, iş modeli geliştirme ve temel teknoloji doğrulama faaliyetlerini yürütmekteydi. Oyun ekosisteminin paydaşlarını özgün bir De-Fi modeli ile geliştirilen web uygulamalarında bir araya getiren “Oyun ekosistemini bir araya getirmek ve özgün bir ekonomi modelini sürdürülebilir kılmak” vizyonuyla yola çıkan DEXGame, bahsedilen “oyun ekosistemi”ni DEXPARK isimli Metaverse evrenine taşımaya karar verdi. Bu kararın arkasında özellikle COVID’19 küresel pandemisinin bıraktığı kalıcı kullanıcı alışkanlıkları ve eksponansiyel büyüme gösteren Metaverse pazarının etkileri vardı.
DEXGame ekibi; ürün ve teknoloji geliştirme, iş ve strateji geliştirme, tanıtım ve pazarlama gibi faaliyetlerde deneyimli ve uzman bir kadrodan oluşmaktadır. Bu bakımdan kriptovarlıklar pazarındaki spekülatif ekonominin getirdiği dezavantajları ve problemleri iyi ve doğru şekilde saptamıştır. Proje kapsamında pazara sunulacak Metaverse Evreni ve içerdiği bileşenlere (ürünlere) odaklı bir ekonomi işletmeyi hedefleyen DEXGame, paylaşım ekonomisi ve deneyim ekonomisini ön planda tutmaktadır. Bu sebeple deneyim ekonomisi piramidinin tabanı olan “Kullanıcı Profilleri ve Kullanıcı Alışkanlıkları” oldukça detaylı şekilde analiz edilmiştir. Bu bağlamda herhangi bir borsada işlem gören kriptovarlıklara sahip olan kitle ile oyun dünyasında yer alan oyuncuların, oyun geliştiricilerinin, sanatçıların çok önemli bir kısmının aynı yaş aralığında olması; diğer bir deyişle bu iki farklı dünyanın kullanıcı profillerinin benzerliği DEXGame platformunun sürdürülebilir bir ekonomi kuracağının en önemli göstergelerinden biridir. İlk bakışta kullanıcılarının iki farklı dünyadan olduğu değerlendirilse de günümüzde dijital para veya kripto para kullanımına yönelik düzenlemeler yapıp yakın gelecekte bu varlıkların kullanımını artırarak yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren otoritelerin sayısı oldukça artmıştır. Bu durumda oyunlarda kullanılan oyun içi satın alımlar başta olmak üzere farklı hizmet ve servisler için kullanılan token modelinin kripto para dünyasıyla kesişmesi kaçınılmaz olmuştur.
Tüm bunlara istinaden pazarın eksik noktalarını tamamlamak, zayıf noktalarını güçlendirmek, sektördeki fırsatları değerlendirmek, pazarın ihtiyaçlarına karşılık veren yenilikçi teknolojileri ve iş modellerini uygulamaya koymak DEXGame Metaverse Evreni’nin pazara sunulma gerekçesini ve misyonunu ortaya koymaktadır.